پیام خود را بنویسید
 

تاریخچه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تاریخچه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
سابقه برنامه ریزی توسعه در ایران به سال ۱۳۲۷ برمی گردد که اولین برنامه توسعه کشور بوسیله متخصصان خارجی تنظیم گردید و سازماندهی برای برنامه ریزی نیز در سال ۱۳۲۸ طراحی شد.
در بخش آموزش عالی در سال ۱۳۴۶ وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد و نیز موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی به عنوان سازمانی مستقل در جهت همکاری و همفکری با وزارت علوم و آموزش عالی در سال ۱۳۴۸ پس از طی مراحل قانونی بوجود آمد و در سال ۱۳۶۰ منحل گردید.
بدین ترتیب با انحلال موسسه تحقیقات متاسفانه نیروی انسانی با تجربه آن هم در سطح دانشگاهها، وزارت و کشور پراکنده گردیدند. در جریان طراحی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تدوین برنامه بخش آموزش عالی و تحقیقات، کمبود مطالعات و تحقیقات و اطلاعات مستند علمی و نیروی انسانی متخصص، با تجربه، کاردان و آشنا به امر برنامه ریزی توسعه در آموزش عالی احساس گردید که پس از بررسی های کارشناسی توسط متخصصان اقتصاد، برنامه ریزی و مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی از دانشگاههای تهران، تربیت معلم تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد، طی ۳۵ جلسه ۶ ساعته مسایل و مشکلات آموزش عالی بررسی شد و به منظور چگونگی امر نهادی کردن پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی با استفاده از تجربیات گذشته پیشنهاد گردید که موسسه ای با نام موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاسیس گردد. در این زمینه، اساسنامه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۵ توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.
این موسسه عملاً از سال ۱۳۷۰ با امکانات مرکز آمار و برنامه ریزی آموزشی، که از واحدهای تابعه معاونت آموزشی وزارت متبوع است، شروع به کار نمود و با گذشت مدت زمانی در حدود ۲ سال، سرانجام تشکیلات و نمودار سازمانی آن در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۱۲ به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود.
 
روسای موسسه

دکتر علی اکبر سیاری
دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴
دکتر حسن ظهور
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۷۴ تا ۱۳۷۴
دکتر حسین رحمان سرشت
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵
دکتر فرهاد دانشجو
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶
دکتر محمد توکل کوثری
دانشگاه تهران
۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
دکتر جعفر توفیقی داریان
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲
دکتر جعفر کیوانی قمصری
دانشگاه تربیت معلم
۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
دکتر عزیزاله معماریانی
دانشکده علوم اقتصادی
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
دکتر محمدحسین سرورالدین
دانشگاه تبریز
۱۳۸۸ تا ۱۳۸۸
دکتر غلامرضا قربانی
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹
دکتر مسعود هادیان دهکردی
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
دکتر نسرین نورشاهی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰
دکتر علی باقر طاهری نیا
دانشگاه تهران
۱۴۰۰ تاکنون