پیام خود را بنویسید
 

مشارکت الکترونیکی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی علاقمند است تا از دریچه نگاه شما کاربران گرامی، در جهت ارتقای کیفیت خدمات قدم بردارد. در این صفحه مسایل مورد نظر جهت مشارکت و تصمیم گیری الکترونیکی به مدت دو هفته از تاریخ انتشار آن در مرحله نظرخواهی از کاربران قرار خواهد گرفت.

   
ردیف موضوع تاریخ شروع اظهار نظر تاریخ پایان اظهار نظر لینک شرکت در تصمیم گیری الکترونیکی تحلیل نتایج مشارکت کاربران
۱ میزان رضایت از سامانه جدید رفاهی موسسه (داخلی) ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ این فراخوان منقضی شده است. مشاهده

مطالب مشابه