پیام خود را بنویسید
 

مشارکت الکترونیکی

 | تاریخ ارسال: 1402/4/22 | 

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی علاقمند است تا از دریچه نگاه شما کاربران گرامی، در جهت ارتقای کیفیت خدمات قدم بردارد. در این صفحه مسایل مورد نظر جهت مشارکت و تصمیم گیری الکترونیکی به مدت دو هفته از تاریخ انتشار آن در مرحله نظرخواهی از کاربران قرار خواهد گرفت.

   
ردیف موضوع تاریخ شروع نظرسنجی تاریخ پایان نظرسنجی لینک شرکت در نظرسنجی الکترونیکی تحلیل نتایج مشارکت کاربران
۱ نظرسنجی میزان رضایت نمایندگان آماری دانشگاه های کشور از پشتیبانی
سامانه هوشمند آمار موسسات آموزش عالی (سهام)
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شرکت در نظرسنجی در حال انجام
۲ میزان رضایت از سامانه جدید رفاهی موسسه (داخلی) ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ این فراخوان منقضی شده است. مشاهده