پیام خود را بنویسید
 

کتابخانه

معرفی کتابخانه

  کتابخانه مؤسسه با توجه به رسالت، اهداف و مأموریت مؤسسه، به منظور ارائه خدمات به محققان و پژوهشگران تشکیل شده است. در این کتابخانه در مجموع تعداد ۹۵۲۶ عنوان منبع علمی به صورت کتاب، طرح پژوهشی، گزارش علمی، نشریه و لوح فشرده به زبان فارسی و انگلیسی با تأکید بر حوزه آموزش عالی وجود دارد. کلیه علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان می‌توانند از خدمات تخصصی این کتابخانه استفاده کنند.

 

  اعضای واحد کتابخانه، انتشارات و اطلاع رسانی

رئیس واحد کتابخانه، انتشارات و اطلاع رسانی

خانم فریده جعفری
خانم دکتر فریده جعفری